Tudnivalók

Mi a TDK?

A TDK a Tudományos DiákKör rövidítése. Előzménye, hogy a felsőoktatási intézményekben korábban egy-egy vezető oktató köré gyűlve több hallgató végzett tudományos kutató munkát. Mára ez átalakult, de a lényeg – az oktatott tananyag rutinszerű gyakorlásán túlmutató, tudományos igényességű, vezetett munka – megmaradt. A témák körére, a vizsgálatok milyenségére nincs semmiféle kötött előírás azon felül, hogy mutasson túl a graduális képzésben oktatott tananyagon. Az egyéni érdeklődés, képesség, a ráfordított idő és a konzulenssel való összhang határozza meg, hogy a kutatott téma kidolgozásában milyen messzire jut valaki.

Előnyök

 TDK-dolgozat készítésének számos előnye van. Az egyik az erkölcsi siker, amit a házi – vagy különösen az országos – konferencián elért helyezés jelent, továbbá a részvétel plusz pontokat jelent a mesterképzésre és a posztgraduális (doktori) képzésre való jelentkezésnél és sok esetben az elhelyezkedésnél is. Ezeken felül a TDK dolgozat elkészítése során jelentős szakmai tapasztalatra lehet szert tenni. Ugyancsak fontos tapasztalat, hogy a TDK konferencia jó rákészülési és gyakorlási lehetőséget nyújt a szakmai tárgyú előadókészség gyakorlására. A kiváló dolgozatok pénzjutalomban is részesülnek, a kar, az egyetem és külső támogatók által felajánlott forrásokból.

A TDK témájának megválasztása

A kutatás témáját meghatározhatja az oktató, ha egy ajánlott témára jelentkezik a hallgató, vagy közvetlenül szólítja meg a téma iránt érdeklődő hallgató(ka)t. Az is előfordulhat, hogy személyes szimpátia alapján maga a hallgató keresi meg oktatóját és kéri meg egy tudományos téma kiírására. Ugyanakkor a hallgató is ajánlhat témát, akár személyes érdeklődés alapján, akár egy külső partnerrel történő együttműködés nyomán. A dolgozat beadását rendszerint fél-egy éves kutató munka előzi meg, de egy jól sikerült nyári gyakorlat, esetleg külföldi részképzésben végzett munka alapján is összeállhat olyan anyag, amiből dolgozat születhet. Vigyázat: az MSc-s hallgatók BSc-s szakdolgozatukat nem adhatják be egy az egyben TDK dolgozatnak! Ennek biztosítása a konzulens erkölcsi felelőssége.

A TDK eredményének bemutatása

A TDK munka eredményeinek bemutatására a BME minden évben – rendszerint november első felében – TDK Konferenciát rendez. TDK konferencián az első- vagy másoddiplomás alapképzésben és mesterképzésben (nappali, levelező, távoktatási vagy esti formában) tanuló, aktív státuszú hallgatók vehetnek részt. A Konferencián való részvétel feltétele a jelentkezés, a végzett munkát összefoglaló dolgozat elkészítése, beadása és egy szóbeli előadás megtartása. A konferencián az előadások témájuk szerint különböző szekciókba kerülnek besorolásra. Egy szekcióban jellemzően 5-12 dolgozatot mutatnak be egy szakmai zsűri és a téma iránt érdeklődők előtt. A konferencia előtt október végén jelenik meg a konferencia kiadványa, melynek elektronikus formája a TDK portálról vagy a karunk honlapjáról letölthető. A résztvevők és az érdeklődők innen tájékozódhatnak a végleges szekció besorolásról, az előadás helyszínéről és időpontjáról, a zsűri összetételéről. A páratlan években megrendezésre kerül az országos konferencia (OTDK), amelyre az előző két évi intézményi konferenciákon I-II. helyezést elért dolgozatokkal lehet jelentkezni. Ennek részleteiről az érdekeltek megfelelő időben értesülnek a kari TDK Bizottság titkárától.

Jelentkezés, határidők

A jelentkezés feltétele a téma megválasztása, a konzulensek felkérése és az érdemi munka befejezése. Jelentkezni az aktuális évi TDK konferenciára szeptember végén a BME TDK portálján keresztül lehet a jelentkező és konzulensei regisztrációja után. Az aktuális határidők a portál kezdőlapján kerülnek meghirdetésre. A Gépészmérnöki Kar által szervezett konferenciára vonatkozó információk a kar lógójára kattintva érhetők el. A jelentkezés a honlapról letölthető formátumban megfogalmazott egyoldalas összefoglaló feltöltésével történik meg, valamint a szekció besoroláshoz tett ajánlással. Tanszékünk jellemzően géptervező ill. terméktervező szekciót indít, de a benyújtott dolgozatok számától függően egyéb szekciók is lehetségesek (pl. formatervezés).

A dolgozat beadása

A dolgozatot 1 példányban kinyomtatva, fűzve vagy spirálozva kell leadni a konzulensnek október végén. Ő gondoskodik a bírálat elkészítéséről és továbbítja a tanszéki TDK-felelősnek. Emellett a dolgozat elektronikus verzióját (doc vagy pdf) fel kell tölteni a portálra!

Értékelés

A dolgozatot egy független bíráló adott szempontok alapján minősíti. A szempontok ill. a bírálati lap a portálról letölthető. Az előadásokat a kari szervezésű szekciókban zsűri előtt kell megtartani. A zsűri is pontoz. A dolgozatra és az előadásra adott pontok összege alapján állapítja meg a zsűri a sorrendet és tesz javaslatot a kiadandó díjakra. A pontszámok nem nyilvánosak, mivel azokat a szekció zsűri felülbírálhatja, de a bírálat tartalmát megismerhetik a jelöltek. A konferencia utáni napokban kerül sor az ünnepélyes eredmény hirdetésre, melyre hivatalos minden szerző, konzulens és más érdeklődő is. Az elért helyezéseket, odaítélt díjakat itt teszi közzé a kari TDK Bizottság, ill. a díjazottak és konzulenseik itt kapják meg az okleveleket. A pénzjutalmakat a hallgatók a Neptun rendszeren keresztül kapják meg a konferenciát követő hónapban.
Támogatók

Jelentkezés

Jelentkezés a kari TDK honlapon: https://tdk.bme.hu/GPK

Kérdés esetén forduljon a tanszéki TDK felelőshöz: Erdősné Sélley Csilla

Aktuális TDK ajánlatok

Sor‐

Téma

Témavezető

1

Hajtások, fokozatmentes hajtások

Dr. Csobán Attila, Dr. Bendefy András

2

Hallgatói verseny járművek tervezése, építése

Dr. Farkas Zsolt, Szűcs Marcell

3

Célgépek és berendezések tervezése

Dr. Nguyen Huy Hoang

4

Mérnöki rekonstrukció. Szerkezeti elemek optimálása és additív gyártása

Erdősné Sélley Csilla, Dr. Körtélyesi Gábor

5

Orvostechnikai berendezések fejlesztése, biomechanikai kutatások

Dr. Simonovics János, Dr. Krisch Róbert, Kardos Szilárd

6

Korszerű mezőgazdasági technológiák, berendezések, tervezési módszerek Dr. Kerényi György, Dr. Tamás Kornél, Dr. Rádics János

7

Szerkezetek és szerkezeti anyagok numerikus szimulációja

Dr. Goda Tibor, Dr. Zwierczyk Péter, Prof. Váradi Károly

8

Tervezési elméletek, tervezés módszertani aspektusai

Dr. Horák Péter, Dr. Szeghő Krisztina

9

 Innovatív termékek tervezése, formatervezés

Károsi Zoltán DLA, Fodor Lóránt DLA, Darabos Anita DLA, Varga András

10

Moduláris gépjármű enteriőr fejlesztése

Dr. Baka Ernő