english flah English
Bejelentkezés

A JavaScript letiltása miatt az oldal funkcionalitása korlátozott!

Reduced site functionality due to JavaScript being blocked!

Oktatás
Tantárgyak

Tervezéselmélet és módszertan

Tantárgykód

BMEGEGINXTM

Követelmények

2/1/0/v

Kredit

4

Ajánlott félév

őszi

Az adatok tájékoztató jellegűek, pontosabb információkról a gpk.bme.hu webhelyen tájékozódhat

CÉLKITŰZÉS: Megismertetni a hallgatókkal a terméktervezés folyamatát, alkotó módszereit és technikáit, a tervezés analízis és szintézis típusú tevékenységeinek, valamint az értékelési és döntési eljárások alkalmazás szintű elsajátításával elősegíteni a komplex tervezői gondolkodás és innovatív mérnöki magatartás kialakulását.Megismertetni a hallgatókat a hagyományos konstrukciós tervezés eszközrendszerén túlmutató korszerű tervezési technikákkal és technológiákkal, valamint termék elemzési módszerekkel.

SZEREZHETŐ TUDÁS KOMPETENCIÁK: Ismeri a konstrukciós tervezés hagyományos és az integrált tervezés folyamatát. Rendszerbe foglalja a szerkezettel szemben támasztott követelményeket. Meghatározza a fizikailag lehetséges koncepcióváltozatokat. Összegyűjti a koncepcióváltozatok értékelési szempontjait. Tájékozott a projektmenedzsment módszerei területén. Ismeri a determinisztikus és sztochasztikus hálótervezési eljárásokat. Érti az integrált termékfejlesztés módszertani elemeit. Ismeri a minőségbiztosítás és minőségirányítás módszereit. Tisztában van a különböző költségszámítási módszerekkel. Tájékozott a különböző sajátosságok szempontjából helyes konstrukciós kialakítások területén. Ismeri a gyártmánysorozatok és építőszekrényrendszerek tervezésének módszereit. Érti a Miles-fé

Oktató profilkép

Dr. Horák Péter

tanszékvezető, egyetemi docens

Tantárgyfelelős

Oktató profilkép

Szélig Nikoletta

tanszéki mérnök

GYAKORLATVEZETŐ

Oktató profilkép

Dr. Trautmann Laura

adjunktus

GYAKORLATVEZETŐ