english flah English
Bejelentkezés

A JavaScript letiltása miatt az oldal funkcionalitása korlátozott!

Reduced site functionality due to JavaScript being blocked!

Oktatás
Szakdolgozat / Diplomaterv

Zárt kezelés (titkosítás)

Amennyiben a szakdolgozat/diplomaterv készítésnek helyet adó gazdálkodó szervezet a kiadott feladattal kapcsolatban igényli a zárt kezelést (titkosítást), - maximum 5 évre lehetséges - alapos indokolással, kérelmeznie kell a dolgozat és a védés nyilvánosságának korlátozását, zárt kezelését. Az engedélyezésről a Kar Dékáni Hivatala dönt. Kérjük, hogy csak valóban indokolt esetben nyújtsák be a kérelmet!

A szükséges formanyomtatványok a Kar weboldaláról, az alábbi linken tölthetők le:
Kérelem a szakdolgozat, illetve a diplomaterv zárt kezelésére*
Információvédelmi megállapodás*

  • A zárt kezeléshez szükséges, a gazdálkodó szervezet adatival kitöltött és aláírt nyomtatványok, nyomtatott formában, a tanszékre történő leadási határideje a 14. oktatási hét péntek 12:00, de kérjük, hogy amennyiben lehetőség van rá, mielőbb juttassa el a tanszéki felelősnek:
    • géptervezők: Máté László D.307.
    • terméktervezők: Dr. Szeghő Krisztina Mg.108.

Leadandó: Kérelem egy példányban, a Megállapodás két példányban.

* A hivatkozás a BME GPK weboldalán elhelyezett dokumentumra hivatkozik.

Záródolgozat tantárgy felvétele, ha nincs meg a szükséges teljesített kreditpont

A TVSz és a hatályos kari szabályzatok nem zárják ki, hogy a hallgató, kérelmére mentesüljön a Szakdolgozat készítés, illetve a Diplomamunka készítés tantárgyak felvétele esetén az előírt, teljesített kreditmennyiség teljesítése alól abban az esetben, ha ezt a témavezető támogatja.

A felvételhez szükséges teljesített kreditpont:
- Szakdolgozat-készítés: 170
- Diplomamunka-készítés A: 55
- Diplomamunka-készítés B: 80
- Diplomamunka-készítés A és B együttes felvétele: 80

Ezt a mentesítést a hallgatónak 999-es NEPTUN kérvényben kell kérelmeznie, amihez csatolni kell a témavezető által (elektronikusan vagy aláírással) hitelesített támogató nyilatkozatát. Ez a nyilatkozat az alábbi linken érhető el:

Témavezetői támogató nyilatkozat a záródolgozat tantárgy felvételéhez kevesebb teljesített kredit esetén