english flah English
Bejelentkezés

A JavaScript letiltása miatt az oldal funkcionalitása korlátozott!

Reduced site functionality due to JavaScript being blocked!

Oktatás
Tantárgyak

Szerkezetanalízis

Tantárgykód

BMEGEGIBGSA

Követelmények

1/0/2/f

Kredit

4

Ajánlott félév

tavaszi

Az adatok tájékoztató jellegűek, pontosabb információkról a gpk.bme.hu webhelyen tájékozódhat

A tantárgy célja megismertetni a hallgatókkal a mérnöki gyakorlatban használt végeselemes modellezési technikák gyakorlati
alkalmazását, a különböző szerkezetek végeselemes analízise során alkalmazott különféle modell-előkészítési eljárásokat
(modellek geometriai egyszerűsítése, különféle hálózási technikák ismertetése), az érintkezési feladatok megoldási
menetét, valamint a vizsgálatok eredményeinek pontosságának ellenőrzésének lehetőségeit (a validálás, verifikálás
fogalmak ismertetése), az eredmények dokumentálásnak alapkövetelményeit. Ezeken felül a tárgy célja bemutatni a
hallgatóknak a napjainkban egyre elterjedtebb végeselemes részletmodellezési eljárást, az ún. „submodellezést”.

 

A félévhez tartozó segédletek és további információk a tantárgy Moodle oldalán és MS Teams csoportjaiban kerülnek közzétételre.

Oktató profilkép

Dr. Zwierczyk Péter Tamás

tanszékvezető-helyettes, adjunktus

Tantárgyfelelős, ELŐADÓ, LABORVEZETŐ

Oktató profilkép

Dóczi Martin Olivér

PhD hallgató

LABORVEZETŐ